Car Park With ELID System

 

 

เข้า-ออกอัตโนมัติด้วยบัตร (Anti-Passback) สำหรับหมู่บ้าน / คอนโด

ระบบไม้กั้นรถยนต์ แบบ Autometic ด้วยระบบไม่กั้นอัจฉริยะ ป้องกันอุบัติเหตุจากไม้กั้นกับรถยนต์ทุกคันที่ผ่านเข้า-ออก ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของ Main Board EL 2306 ทำให้คุณมั่นใจถึงความเสถียร วางใจกับความทนทานแม้จะใช้งานหนัก รองรับการเชื่อมต่อ Computer Software ผ่าน LAN สามารถเปรียบเทียบคนขับว่าเป็นคนเดียวกับข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้หรือไม่ เพื่อให้สมาชิกในโครงการของคุณผ่านเข้า ออกสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

 

หลักการทำงานของไม้กั้น

1).ลงทะเบียนข้อมูลบัตรของลูกบ้าน (พร้อมรูปถ้ามี )

2).ทาบบัตรที่หัวอ่านเมื่อเข้าหรือออก (กรณี Link Software จะโชว์รูปลูกบ้านเพื่อเปรียบเทียบกับคนขับ )กรณีรูปคนขับไม่ตรงกับข้อมูลใน Software รปภ.สามารถตรวจสอบ ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์

3).หลังจากรถผ่านพ้นจากบริเวณไม้กั้นแล้ว ไม้กั้นจะปิดลงโดยอัตโนมัติ.

4).สามารถติดตั้งปุ่มกดเปิด-ปิดไม้เพิ่มเติมสำหรับ Visitor

5).เมื่อมีการกดปุ่มปิดไม้กั้น ในขณะที่รถยังอยู่ในบริเวณรัศมีไม้กั้น ไม้จะยกขึ้นทันทีที่ตรวจจับวัตถุได้ จึงมั่นใจได้ว่าอุบัติเหตุไม้กั้นตีรถจะ ไม่เกิดกับคุณ. 

6).ระบบสามารถรองรับการใช้บัตรซ้ำได้ (Anti-Passback) เพื่อป้องการใช้บัตรเวียน เพื่อจอดรถหลายคัน

up