EL2305

57. 11. 24
ฮิต: 4657

 


Specification

 

 Communication Interface  Multi-drop or RS485 (3-wire) or TCP/IP (with LAN module)
 Output  2 (On-board), 6 per door (with EA8)
 Input  2 (On-board), 2 per door (with EA8)
 Power Supply  12 VDC
 Current Consumption  40 mA
 Card Database  25,000
 Transaction Database  10,000
 Card Format  Wiegand 26-bit, Free Wiegand, ELID Magnetic, ABA, Bar-Code
 Operation Mode  3 (Card, Card + PIN, PIN)
 Time Zone  10
 Timer  24
 Holiday  20
 Adjustable Lock Release Time  Yes
 Permanent Lock Release  Yes
 Automatic Pin Disable Time Zone  Yes
 Automatic Lock Release Time Zone  Yes
 Ignore Exit Time Zone  Yes/No
 Inhibit Access  Yes
 Continuous Swiping  Yes/No
 Anti-Passback  By reader/timer
 Dual Card  Yes

Configuration

EL2305 2-door 2-reader
 config-2door 4reader-el2306

Ordering Information

 

Access Control Unit
el2305 s
EL2305 Single-Door Access Controller 
Product Code: EL-2305-001
0 ea79b
EA79B TCPIP LAN Module built-in with RJ45 socket
Product Code: EA-0079-002
Accessories
0 ep23s
EP23S Power Supply, 12V/2.5A Switching c/w PS2
Product Code: EP-0023-003
0 casing
Metal Casing 381(H)x330(W)x91(D) mm
Product Code: CS-1127X
Entry Keypad
0 ek9s
EK9S Keypad
Product Code: ER-0009-001 (Beige), ER-0009-B01 (Dark Grey)
Entry Keypad c/w Reader
0 ek9r
EK9R Keypad with 4x7 Segment Display, built-in with EM reader
Product Code: ER-0009-R01 
0 ek8r
EK8R/B Keypad with 4x7 Segment Display, built-in with EM reader
Product Code: ER-0009-R02
0 ek8r
EK8RX/B Keypad with 4x7 Segment Display, built-in with EM reader
Product Code: ER-008R-B01
ek848 s
EK848 Touch Sense LCD Keypad Reader
Product Code: ER-0848-SE1 
Entry/ Exit Reader
0 erm923 ERM923 EM Reader
0 erm823 s
ERM823 EM Reader
0 er928
ER928 Mifare Reader
 
0 erh923
ERH923 HID Reader
0 er36
ER36 Bar-Code Reader
0 er5s

ER5S Magnetic Reader

hr cr s
HR-CR Handkey Palm Reader
Product Code: ER-1000-003
er301 s
ER301  Fingerprint Reader
Product Code: ER-0301-001
Card
em card sm2 EM Proximity Card
mifare card sm2 Mifare Contactless Smart Card
hid card sm2

HID Proximity Card

magnetic card sm2 Magnetic Card
Access Management Software
0 e.win
E.Win
Single-workstation Access Management Software
0 winpro 1
WinPro 
Multi-workstation Access Management Software
Communicator
0 el70r
EL70R  Communicator, RS485 to USB
Product Code: EL-070R-001
0 el70w
EL70W  Communicator, RS485 to USB, Built-in with Softkey II (Software to be programmed)
Product Code: EL-070W-001
0 el70t
EL70T Communicator, Multidrop to RS232
Product Code: EL-0070-004  
0 el70y
EL70Y  Communicator, Multidrop/RS485 to USB, with software key slot
Product Code: EL-US70-G02

 


Download Brochure

EL2300 series ซีรีย์ EL2300

Access Control System ระบบควบคุมการผ่านเข้าออก

เครื่องควบคุมการผ่านเข้าออกด้วยบัตรซีรี่ย์ EL2300 ได้รับการพัฒนาเป็นรุ่นที่สามของซีรี่ย์ EL2000/EL2200 ยอดนิยม ELID ได้จัดจำหน่ายเครื่องควบคุมไปแล้วนับหมื่นเครื่องในระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา ซีรี่ย์เหล่านี้ได้รับชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในเครื่องควบคุมเอนกประสงค์ที่ไว้วางใจได้สูงสุดในท้องตลาด ในรุ่น EL2300 นี้ ELID ได้ทำการอัพเกรดฮาร์ดแวร์หลักๆ ในส่วนของ MC หน่วยความจำและการสื่อสารโดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุด ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งอินเตอร์เฟซสำหรับผู้ใช้และขั้นตอนการตั้งโปรแกรมของรุ่น EL2200 ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันดี จึงช่วยให้ผู้ใช้ที่เคยใช้งานอยู่แล้วลดเวลาในการเรียนรู้ไปได้มากทีเดียว

โหมดการทำงานอันหลากหลาย รุ่น EL2300 สามารถทำงานได้ทั้งในโหมดรหัส โหมดบัตร หรือโหมดรหัส+บัตร.

ในโหมดรหัส+บัตร รหัสนี้สร้างได้จากกรรมวิธีภายในเครื่องหรือผู้ใช้เป็นผู้กำหนดก็ได้ และสามารถยกเลิกบัตรที่ลงทะเบียนไว้ได้ในกรณีที่กรอกรหัสผิดซ้ำๆ

ทุกโหมดการทำงานจะอยู่ภายใต้การจำกัดเรื่องโซนเวลา โดยมีให้ทั้งสิ้น 10 โซนเวลา แต่ละโซนมีตาราง 8 วัน (7 วันทำงาน + 1 วันหยุด) และมีช่วงเวลาเริ่ม/หยุดวันละ 2 ช่วง

ประตูสามารถตั้งโปรแกรมให้ปลดล็อคได้โดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องตั้งเวลา การเปลี่ยนจากโหมดบัตรไปเป็นบัตร+รหัสก็สามารถทำได้โดยอัตโนมัติเช่นกันโดยใช้เครื่องตั้งเวลา

เครื่องควบคุมสามารถตั้งวันหยุดได้สูงสุด 20 วัน และสามารถตั้งวิธีที่ใช้ในการผ่านเข้าออกในช่วงวันหยุดให้แตกต่างไปจากช่วงเวลาทำงานปกติได้

มีเครื่องอ่านและรูปแบบให้เลือกหลากหลาย รุ่น EL2300 ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานร่วมกับสัญญาณต่างๆ ซึ่งมีให้เลือกมากมายจากเครื่องอ่านมาตรฐานหลากหลายประเภท ซึ่งรวมถึงสัญญาณ F2F (เครื่องอ่านแม่เหล็ก) สัญญาณ Raw Optical (เครื่องอ่านบาร์โค้ด) และสัญญาณ Wiegand (เครื่องอ่านบัตรอัจฉริยะ Proximity) โดยสามารถเลือกได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบมาตรฐาน 26-bit รูปแบบ HID Corporate 2000 รูปแบบ ELID และรูปแบบที่ผู้ใช้กำหนดเอง ในส่วนของบาร์โค้ด สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ บาร์โค้ดในรูปแบบ 2 Of 5 Interleaved และ 3 Of 9 ในส่วนของระบบแม่เหล็ก สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ ELID และ ABA

หน้าจอเครื่องอ่านพร้อมแป้นพิมพ์ระบบอินเตอร์แอคทีฟ รุ่น EL2300 ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับเครื่องอ่านของ ELID โดยเฉพาะซึ่งมีหน้าจอ 7-Segment หรือหน้าจอ LCD พร้อมแป้นพิมพ์ หน้าจอนี้จะช่วยให้สื่อสารกับผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น หากเครื่องควบคุมกำลังรอให้ป้อนรหัสอยู่ หน้าจอจะแสดงคำว่า “PIN” หากเครื่องปฏิเสธบัตรเนื่องจากว่าผิดโซนเวลา หน้าจอก็จะแสดง E-CA (ผิดหมวด) หากเครื่องปฏิเสธบัตรเนื่องจากฟังก์ชั่นป้องกันการใช้บัตรซ้ำทำงาน หน้าจอจะแสดงว่า E-AP หน้าจอ LCD ของแป้นพิมพ์/เครื่องอ่าน EK8G จะแสดงข้อความเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเต็มรูปแบบ

ตั้งโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย รุ่น EL2300 มาพร้อมกับหน้าจอกราฟฟิค LCD บิวท์อินพร้อมทั้งสามารถแสดงตัวอักษร-ตัวเลขได้ 2 แถวๆ ละ 20 ตัว และมีแป้นพิมพ์ 16 ปุ่ม คุณสามารถป้อนทุกคำสั่งที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ผ่านทางแป้นพิมพ์โดยมีคำแนะนำอย่างชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานตามปกติ หน้าจอ LCD จะแสดงสถานะในปัจจุบันของเครื่องควบคุม

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รุ่น EL2300 สามารถจัดเก็บหมายเลขบัตรประจำตัวผู้ใช้ได้สูงสุด 25,000 หมายเลข ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นและการตั้งค่าที่เลือก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน คุณสามารถกำหนดบัตรให้แยกออกเป็น 2 กลุ่ม และเครื่องจะอนุญาตให้ผ่านเข้าออกก็ต่อเมื่อนำบัตรจากทั้ง 2 กลุ่มมาสอดใส่เครื่องต่อเนื่องกันเท่านั้น นอกเหนือจากบัตรประจำตัวผู้ใช้ตามปกติแล้ว ยังมีบัตรพิเศษซึ่งมีฟังก์ชั่นสำหรับเปิดใช้งานสัญญาณเตือน/ปลดสัญญาณเตือน และเริ่ม/หยุดกระบวนการส่งข้อมูลเอ้าท์พุท อีกด้วย รุ่น EL2300 รองรับการทำรายการต่างๆ ได้ 22 ประเภท (เช่น “การผ่านเข้าออกที่ถูกต้อง” “ประตูถูกงัด” “รหัสผิด” ฯลฯ) โดยเครื่องจะบันทึกแต่ละรายการไว้พร้อมด้วยวันที่ เวลา และหมายเลขบัตร และสามารถจัดเก็บการทำรายการได้สูงสุดถึง 10,000 รายการโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่า โดยที่สามารถเรียกดูการทำรายการเหล่านี้ได้ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์หรือปริ้นจากเครื่องปริ้นเตอร์ได้โดยตรง

อินพุทและเอ้าท์พุทเอนกประสงค์ รุ่น EL2300 มาพร้อมกับ 2 Non-Supervised Input และ 6 Open Collector Outputs อินพุทอาจนำมาใช้เพื่อตรวจติดตามสัญญาณเตือนหรือสัญญาณสถานะได้ เอ้าท์พุทสามารถควบคุมได้โดยเครื่องตั้งเวลาหรือควบคุมโดยเหตุการณ์ ในโหมดเครื่องตั้งเวลา เครื่องจะเปิดทำงานโดยโซนเวลาจำนวน 8 วัน ในโหมดควบคุมโดยเหตุการณ์ ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะให้เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์เป็นตัวเปิดใช้งานเอ้าท์พุทอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่สามารถใช้เหตุการณ์ใดก็ได้จากทั้งหมด 22 เหตุการณ์ที่รุ่น EL2300 รองรับในการกำหนดสูตร

เครือข่ายที่ยืดหยุ่นได้ รุ่น EL2300 มาพร้อมกับ Multi-drop, RS485 และ LAN สำหรับโหมด Multi-drop และ RS485 คุณจะสามารถเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกันได้สูงสุด 16 เครื่องจากบัสเครื่องเดียว จากนั้นจะใช้ที่ตั้งของเครื่องควบคุมแต่ละเครื่องเป็นตัวแบ่งแยกเครื่องควบคุมแต่ละเครื่องออกจากกัน หากใช้ LAN เครื่องควบคุมจะถูกแบ่งแยกโดย IP Address บวกด้วยที่อยู่ของเครื่อง อุปกรณ์มาตรฐานของ ELID ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสื่อสารเช่นนี้ ดังนั้น แม้จะต่างรุ่นกัน แต่ก็สามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับบัสเดียวกัน 

ซอฟท์แวร์ควบคุมการผ่านเข้าออกที่มีให้เลือกสรรมากมาย ELID มีซอฟท์แวร์ควบคุมการผ่านเข้าออกมากมายที่สามารถทำงานกับรุ่น EL2300 และกับเครื่องควบคุมอื่นๆ เช่น EL1330, EL370 และ EL360 ได้ EsofWIN X3 เป็นซอฟท์แวร์ควบคุมการผ่านเข้าออกระดับเบื้องต้นซึ่งให้ใช้ฟรี และสามารถควบคุมประตูได้ 16 บาน โดยจะมีฟังก์ชั่นควบคุมการผ่านเข้าออกพื้นฐานและมีรายงานการเข้างานแบบง่าย E.WIN เป็นซอฟท์แวร์ควบคุมการผ่านเข้าออกอันทรงพลังซึ่งควบคุมเครื่องควบคุมได้สูงสุด 128 เครื่อง โดยสามารถสื่อสารกับเครื่อง EL2300 ได้โดยตรงผ่านทาง WAN นอกจากนั้น ยังสามารถควบคุมการผ่านเข้าออกลิฟท์และบริหารจัดการเวลาได้อีกด้วย E.NET เป็นซอฟท์แวร์รักษาความปลอดภัยสำหรับควบคุมการผ่านเข้าออกแบบบูรณาการ และสามารถควบคุมเครื่องควบคุมได้สูงถึง 1,024 เครื่อง โดยมีฟังก์ชั่นควบคุมการเข้าออกที่สลับซับซ้อนและมีสัญญาณเตือนเมื่อมีการบุกรุกด้วย ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับรุ่น EL2300 ได้

up